Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 126

      Radio ontvangtoestel       

1933

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. 

Behalve de 'gewone' KY 126, waren ook leverbaar de KY 126 B voor accu/batterijvoeding, met 4 en 120 Volt, en de KY 126 G voor voeding uit een gelijkstroomnet. De KY 126 werd in september 1933 getoond op de Najaarsbeurs te Utrecht. De eerste artikelen verschenen op 7 september 1933 in De Tijd en het Algemeen Handelsblad.   

Algemene Gegevens
Golfbereiken: middengolf
lange golf
Buizen: E455 h.f. versterking
E462 h.f. versterking
E499 detector
E443 H l..f. versterker (eindbuis)
1823 gelijkrichtbuis
Kringen: Afgestemde h.f.: 2
Uitgangsvermogen:
Netspanningen: 110 / 220 Volt
Afmetingen: Breedte
Hoogte
Diepte
Gewicht:
Prijs: f  142,50 later: f 154,-

Uit: De Groene Amsterdammer van 2 december 1933, onder de kop 'Nieuwe toestellen':

ERRES  KY 126

De grammofoon- en radio-industrie kenmerkt zich door het in den handel brengen van goede producten, waarbij zoowel aan het inwendige als aan het uiterlijke alle mogelijke zorg is besteed. Wij kunnen dit eveneens neerschrijven van een toestel van de firma Stokvis, de Erres K.Y. 126, dat wij eenigen tijd hebben beproefd.

Wat het uiterlijk betreft: dit is verzorgd door Otto van Tussenbroek, die er in geslaagd is een smaakvol meubeltje te ontwerpen. De mooie bruine kleur van het notenhout zal met welhaast ieder interieur harmoniëren – uitgezonderd dan de binnenkamer die op de beton- en staalkaart is afgestemd; wanneer krijgen wij eens een toestel dat daarin past? – de lijn is statig en loopt in een zachte ronding naar den top uit. Door de soberheid van de versiering der frontplaat wint het geheel.

Het geluid is voortreffelijk; zoowel de hooge als de lage tonen komen goed door en nog wel, zonder dat er een apparatuur voor stroomverandering op den, in het toestel gebouwden, electro-dynamischen luidspreker is aangebracht. Ook de selectiviteit is te roemen, evenals het vermogen om een groot aantal stations zonder bijgeluiden door te krijgen.

De antenne is bij dit toestel los gekoppeld met den roosterkring van de eerste hoogfrequent-versterkerlamp. (E 455) De schermroosterlamp is van variabele steilheid, die eerst bij 30 Volt negatieve roosterspanning geheel tot nul gereduceerd is, waardoor een zeer soepele en geheel vervormingsvrije volumeregeling verkregen is. In den plaatkring van deze lamp bevindt zich een hoogfrequent-transformator, welks afgestemde secundaire wikkeling gevolgd wordt door de tweede hoogfrequentlamp E 462. Deze lamp is door middel van een smoorspoeltje gekoppeld aan de detectorlamp. Daar de versterking van de eerste lamp aan het eind van het bereik geringer wordt, doch de versterking van de tweede lamp in dat geval toeneemt, is dientengevolge de gevoeligheid van het apparaat over het geheele bereik vrijwel constant.

De detectie wordt verkregen door plaatgelijkrichting met de nieuwe detector E 499. Deze lamp is met weerstanden gekoppeld aan de eindlamp E443 H, welke royale, zeer moderne penthode een anodedissipatie van omstreeks 5 Watt heeft, waardoor een groot geluidsvolume onvervormd verwerkt kan worden.

De bediening is eenvoudig. Met den middelsten knop stemt men het apparaat op de verlichte, in golflengten geijkte, schaal af. Links is de volumeregelaar, die tevens als aan- en uitschakelaar dienst doet, en rechts de knop voor overschakeling van lange naar korte golf of omgekeerd. Een aansluiting voor een tweeden luidspreker en een voor grammofoon behoort bij de moderne uitrusting van dit toestel.

 

Ter referentie: op dezelfde pagina staat een advertentie van een luxe Zeiss Ikon Nettar-camera. 

Die kostte in 1933 f 24,- !

.

KY 126 zoals afgebeeld in de ERRES folder.

*

Advertentie, zoals geplaatst in De Tijd van 13 oktober 1933.

*

Met dank aan www.vintageradio.nl  voor de hierboven afgebeelde 2 foto's.

*
Het hiernaast afgebeelde artikeltje verscheen in december 1956 in het personeelsblad 'het V.D.H.-tje' nr. 485.

*

In het personeelsblad, 'Het VDH-tje' nr. 523 van oktober 1957, verscheen een artikel betreffende het 25-jarig jubileum van ir. P.G. Zaaijer bij Van der Heem. Hierin werd o.a. gememoreerd dat een van de eerste werkzaamheden bij VDH was; het ontwerpen van de KY 126.

*

.

 
.
Buizenbezetting: KY 126 = E455, E462, E499, E443H en 1823
KY 126 B = B444, B442, B443 en B443
KY 126 G = B2046, B2046, B2099, B2043 en 1928

Schema als PDF-file kunt u hier downloaden: KY 126 - KY 126 B - KY 126 G 

 

VDH