Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

 

Montagebedrijf Telco

 

.

Na het gereedkomen in 1962, van een tweede gebouw voor de productie van Tele-Communicatie apparatuur, intern genoemd 'Telco II', vond er een reorganisatie plaats. Diverse onderafdelingen werden verplaatst en/of vergroot. Naar aanleiding daarvan werd onderstaand artikel gepubliceerd in het personeelsblad 'het V.D.H.-tje' Nr. 749 van 29 juni 1962. 

Enkele jaren eerder waren er al een aantal artikelen verschenen over de oude situatie in 'Telco I'; Bedrijfsbureau , Laboratorium , Mechanische-Afdeling , Montage

OOK  MONTAGEBEDRIJF  TELCO  NU  GEREED

Een paar weken geleden konden wij in het VDH-tje kennis nemen van het betrekken van een nieuw gebouw te Den Haag door de afdeling van de heer Overduin. Thans is het zover dat de fabriekshal, die naast eerstgenoemde werd gebouwd, eveneens in gebruik is genomen. Het montagebedrijf omvat de volgende afdelingen:

  1. Voormontage T.C.  -  chef hr. Ter Keurs;
  2. Eindmontage T.C.  -  chef hr. Huijsman;
  3. Montage Elektronische Apparaten  -  chef hr. Godewski.

De afdeling Voormontage T.C. is gesticht in verband met het in fabricage nemen van nieuwe produkten en de in verband hiermee gewenste nieuwe produktie-indeling. De afdeling is gevormd uit een deel van de vroegere TC-montage (of Zenderbouw) en nieuwe uitbreidingen.

Als gevolg van de gewijzigde indeling ontstond eveneens de afdeling Eindmontage T.C. Deze bestaat uit het resterende deel van de Zenderbouw en het grootste deel van de voormalige Meetapparaten-montage, waarvan ook een deel werd afgesplitst, dat als afdeling Werkplaats Meetapparaten Laboratorium op de oude plaats achterbleef. Tenslotte de afdeling Montage Elektronische Apparaten, welke ongewijzigd het nieuwe gebouw betrok.

Het gebouw en de installaties.

De eerste indruk die wij in dit nieuwe gebouw opdoen is het weloverwogene van bouw en inrichting. Opvallend is de ruimte en het licht, aangevuld door de functionele en harmonische toepassing van kleuren op muren en houtwerk.

Er zijn geen hangende of hoog oprijzende obstakels, zodat een goed overzicht is verkregen. Het daglicht is op de juiste wijze benut. De glazen gevel aan de Saturnusstraat en de ramenstrook aan de zijde van het binnenterrein in combinatie met een aantal lichtkoepels zijn hier zeer goed gekozen, terwijl de voorziening van kunstverlichting met TL volledig aan de aard van het werk is aangepast. Het luchtverversingssysteem annex verwarming is gelijk aan dat van de reeds eerder beschreven Mechanische Afdeling T.C.

De stroomvoorziening is met gesloten stroombanen langs de wanden als ringleiding met scheidingsschakelaars uitgevoerd en heeft een zeer flexibel systeem van aansluitingen, waarmee op elke halve meter in een 'handomdraai' een verbinding mogelijk is. Ook de persluchtleidingen zijn in dezelfde geest rondom aangebracht.

In de kop van het gebouw, aan het binnenterrein, zijn een ruime kleedkamer met verwarming en luchtverversing en goede wasgelegenheden, benevens toiletten met vaste wastafels aangebracht. In de grote zaal zijn op nog twee plaatsen toiletten aanwezig. 

De inrichting van de afdelingen.

Door goede samenwerking tussen de afdelingen is tot een uniforme opstelling van de montagetafelcombinaties besloten. In onderling overleg is een geheel nieuw stellagesysteem voor het plaatsen en doorschuiven van de produkten ontwikkeld. In deze constructie zijn vrijwel onzichtbaar, maar toch goed bereikbaar, de stopcontacten alsook de persluchtaansluitingen aangebracht. De montagetafels zijn door middel van twee eenvoudige klembeugels bevestigd aan een langsrail en hierdoor op ieder moment verplaatsbaar.

In de afdeling Voormontage T.C., die geheel nieuw is ingericht, heeft men de tafels in een helder gele kleur geschilderd en deze, alsmede het stellagesysteem, van met zachtgroen linoleum bedekte bladen voorzien. De materiaalsorteerbakjes op de montagetafels zijn eveneens in een frisse kleur gehouden, terwijl door het toepassen van speciaal ontworpen houders hiervoor, een maximum aan bergruimte en overzicht is verkregen.

In de controlesector van de afdeling Eindmontage T.C. is een grandioze vernieuwing merkbaar. De oude houten met kopergaas bespannen afschermkooien zijn vervangen door een serie van acht ruime geheel metalen controlekamers, voorzien van speciale afschermvensters. Treden wij hier binnen, dan vallen de juiste toepassingen van kleuren voor wanden, plafonds en vloeren, alsmede de goede verlichting bijzonder op.

De afdeling Montage Elektronische Apparaten is er ook op vooruit gegaan. Het halffabrikatenmagazijn, vroeger in een met gaas omgeven ruimte, is nu in een stofvrije, van glaswanden voorziene kamer ondergebracht. De opstelling van tafels en machines is nu geheel aan de loop van de produkten aangepast.

Een kijkje op de galerij.

Conclusie.

Wij hebben met dit gebouw een prachtige moderne fabriek gekregen, waar velen met enthousiasme en voldoening zullen werken. Door overleg en overwegen is een goede en efficiŽnte inrichting verkregen. Nu ook het bedrijfslaboratorium hier is ondergebracht, is een snellere communicatie tussen laboratorium en werkplaatsen gewaarborgd. Het onderbrengen van de portier en de tijdschrijver in de loge direct bij de ingang, geeft de tijdschrijver een centrale plaats voor zijn werkterrein. De ligging van de ingang is zo gekozen, dat de afstand tot bedrijfsleiding, bedrijfsbureau en magazijnen zo kort mogelijk is.

De verhuizing is, telkens per fabricagegroepje, zeer geleidelijk verlopen om de produktie-onderbreking tot een minimum te beperken. Wij zijn ervan overtuigd dat de produkten die onze medewerkers in dit modern geoutilleerde bedrijf gaan vervaardigen aan aller verwachtingen zullen voldoen.

 

Meer info over 'de Telco', zoals het intern werd genoemd; Bedrijfsbureau , Laboratorium , Mechanische-Afdeling , Montage

Zie ook: Verbouwingen Telco 1 in 1962-63

VDH