Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Sitemap

Verantwoording

Radiocentrales

en

Omroepinstallaties

De volgende tekst is uit  het personeelsblad het VDH-tje nr. 227, van 20 mei 1950;

VAN RADIOCENTRALES EN OMROEPINSTALLATIES

een van ouds bekend VDH-product

Onze fabriek is begonnen als radiofabriek en aangezien een omroepinstallatie, volgens ons lekenoordeel, eigenlijk niets anders is dan een reusachtig groot en gecompliceerd radiotoestel is het voor de hand liggend, dat wij al vrij spoedig begonnen met de productie van versterkers. Deze waren indertijd vrijwel uitsluitend bestemd voor de toen ter tijd sterk in opkomst zijnde radiocentrales. Radiodistributie verspreidde zich in de dertiger jaren als een soort nieuwerwetse ziekte.

Op een gegeven moment werd een stad ermee besmet en in een minimum van tijd vormden zich besmettingshaarden, in de vorm van radiocentrales, vanwaar uit een stadswijk met radio geïnfecteerd werd.

Tegenwoordig zijn al die centrales eigendom van de P.T.T. en op technische leest geschoeid; de luisteraar naar radiodistributie (in de ogen van toestelbezitters altijd een min of meer beklagenswaardig wezen) is klant van Tante Pos en deze is het aan haar reputatie en standing verplicht te zorgen dat men waar krijgt voor zijn contributie.

Vroeger was dat anders, toen waren vrijwel alle radiocentrales particulier eigendom of in handen van een coöperatie, en was de kwaliteit van het genotene afhankelijk van de kwaliteit van het distributienet en de outillage van de centralist. De kwantiteit naar aard en hoeveelheid, met andere woorden het aantal stations en de sterkte daarvan, varieerde eveneens sterk. Er waren radiocentrales waar alles piekfijn in orde was, er waren ook waar het nergens op leek.

Wij als radiofabrikanten koesterden indertijd begrijpelijkerwijze weinig liefde voor de radiocentrales die een aanzienlijk deel van ons natuurlijke afzetgebied dreigde op te slokken. Naar onze mening was de groei van deze centrales alleen te verklaren uit het voortdurende krap bij kas zijn van de burgerman die zijn twee kwartjes per week wel kon missen en niet het in verhouding daarmede grote bedrag dat gemoeid was met de aanschaffing van een eigen toestel. Jarenlang enkele kwartjes per week offerend komt men uiteindelijk aan een hoger bedrag en dus was men beter gediend met de aanschaffing van een eigen toestel, nog afgezien van de vele technische voordelen die dit bood en biedt. Een van de volkomen onverwachte factoren bleek tijdens de bezetting toen flinke toestelbezitters het goede nieuws met eigen oren konden beluisteren en de centrale abonné's alleen vergast werden op de zoete reden van wijlen Max Blokzijl.

Evenwel in 1930 wist men dat nog niet. Wij maakten toen van de nood een deugd en installeerde zelf radiocentrales. Daarvoor zijn in de eerste plaats versterkers nodig. Zo kwamen wij tot versterkerbouw een tak van industriële bedrijvigheid welke nu nog voortleeft in de afdeling versterkerbouw onder leiding van de heer Huysman. Wij hebben tijdens een treinreisje met de heer Huysman gebabbeld over deze oertijd van ons bedrijf en toen van de wonderlijkste avonturen gehoord.

Versterkers bouwen doen wij nu nog al is het nu voornamelijk voor omroep- en muziekinstallaties. Versterkers, geen artikel zijnde dat onder het merk ERRES in winkels wordt gekocht, vallen minder op dan onze bekende merkartikelen.

Toch wordt de versterkerbouw niet onderschat. Goede versterkers bouwen is geen kinderwerk vooral vanwege de individuele verschillen die er tussen elke opdracht bestaan. Radiotoestellen worden bij ons aan de lopende band vervaardigd; wij weten niet wie de uiteindelijke gebruiker is. Omroep- en muziekinstallaties (waarvan de versterker het voornaamste onderdeel is) worden als het ware op maat gemaakt en geheel aangepast aan de speciale behoeften van de klant. Dit is geen frase maar werkelijkheid.

Technische bijzonderheden.
 • Een omroepinstallatie bestaat in het algemeen uit een versterkerinstallatie, en microfoon en een aantal luidsprekers.
 • Wil men deze primair noodzakelijke apparatuur tevens voor het doorgeven van muziek benutten, dan is uitbreiding mogelijk met een radiotoestel en/of gramofoon (eventueel met automatische platenwisselaar). De versterker bevat dan doorgaans een aantal schakelaars en regelorganen om de installatie voor muziek, spraak etc. in werking te brengen.
 • VDH heeft een uitgebreide serie standaard-apparaten ontworpen, waarmee omroepinstallaties, in velerlei vorm, tot allround servicesystemen voor moderne bedrijven zijn samen te stellen.
 • Geheel gesloten metalen kasten in standaard uitvoering.
 • Elk ingebouwd apparaat heeft genormaliseerde paneelvorm en afmetingen.
 • Versterkers, radio-ontvangtoestellen en gramofoons eveneens in standaarduitvoering en speciaal voor omroepinstallaties ontworpen.
 • Geautomatiseerde inschakeling van het omroepsysteem, met automatische onderbreking van radio- en gramofoonmuziek, ook voor afstandbediening.
 • Automatische groepen-inschakeling, wanneer over slechts één of enkele luidsprekergroepen muziek wordt gegeven van tijd- of andere signalen.
 • Speciaal automatisch voorrang-systeem voor tijdsignaal en microfoon.
 • Standaard schakelpaneel voor controle, beveiliging en geluiddistributie.
 • Microfoons met goede omroepkwaliteit.
 • Speciale luidsprekers in verschillende typen, met houten of metalen kast in standaarduitvoering.
 • VDH installaties zijn duurzaam en bezitten een technisch-aesthetisch uiterlijk.

Wat in bovengenoemde technische bijzonderheden niet tot uitdrukking komt is de vele voordelen die aan het gebruik van een omroep- en muziekinstallatie verbonden zijn.

Wij gebruiken de argumenten hiervoor in een reclamecampagne voor onze installaties welke deze week begint en waarvan wij bovenstaande een advertentie hebben afgedrukt. De bedoeling hiervan is vanzelfsprekend niet om door deze reclame in het VDH-tje installaties te verkopen – onze afdeling Verkoop bezigt daarvoor andere methoden – maar wel om intern eens de aandacht te vestigen op deze tak van ons bedrijf die zo typerend is voor onze technische standing. In de loop van de jaren hebben wij reeds vele installaties geleverd: men vindt ze in tal van prominente bedrijven doch ook op plaatsen waar men ze allerminst zou verwachten, bijvoorbeeld in het schietkamp de Harskamp waar men dank zij een VDH versterkerinstallatie granaatvuur kan imiteren met een gramofoonnaald (hetgeen wel zo goedkoop en veilig is).

Fabrieken, instellingen, ziekenhuizen, zwembaden, sportvelden en tentoonstellingshallen zijn zo de terreinen waar VDH-installaties een plaats verdienen. Een van de merkwaardigste toepassingen is die in de gevangenis te Haarlem.

En waarom ook niet, wij adverteren immers dat onze technici de installaties aanpassen aan vrijwel iedere voorkomende behoefte.

 

***

U dient zich bij het lezen van bovenstaande tekst en ook bij de andere 3 pagina's over Radio-centrales en Radio-distributie te realiseren dat deze teksten zeer gedateerd zijn. Enerzijds is het bedrijf Van der Heem in 1966 grotendeels overgegaan in handen van Philips en anderzijds bestaat de Draadomroep sinds 1975 ook niet meer.

*

Meer info : Radiocentrales 1 (principe), Radiocentrales 2 (versterkers), , Radiocentrales 3 ( verschillende systemen)

Nog meer info over: omroep- en alarminstallaties , ontvangapparaten (door ing. J. Roorda)

 

VDH