Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Starfighter Landingsspel

op Firato 1963

Op de Firato 1963 wilde Van der Heem laten zien dat men ook wat anders maakte dan 'gewone' radio's en TV's. Daarom werd ditmaal op een ludieke wijze aandacht gevraagd voor een professionele (zend-) ontvanger de ARC-552 voor de Starfighter straaljagers.

In het personeelsblad 'het V.D.H.-tje' nr. 805 van 8 september 1963 stond het volgende verslag:

"DAMES en HEREN

... Voor velen onder u zullen de produkten waarvan u zojuist hoorde weinig te zeggen hebben. Juist daarom is gezocht naar een mogelijkheid om u toch met de werking van althans enkele ervan op een aardige manier te laten kennismaken".

Dit gedeelte uit de tekst, die onze inzending op de Firato begeleidt, zal in de komende dagen vele malen op deze tentoonstelling te beluisteren zijn. Via een bandopname zal van de duizenden bezoekers aandacht worden gevraagd voor ons gedeelte van de Stokvis stand.

Zoudt u niet eens een keer met behulp van een paar stuurknuppels een Starfighter veilig aan de grond willen zetten? Dat kán! Op de Firato!

Op een scherm van circa 5 meter lang en 1 meter hoog zijn de contouren van een stad en een vliegveld aangegeven met verkeerstoren, landingsbaan, geboomte, enz. Op dit scherm kan vanaf de achterzijde een Starfighter 'en profil' worden geprojekteerd, die dan met behulp van twee handles op een bedieningspaneel - één voor de snelheid en één voor de dalingshoek - kan worden bestuurd en aan de grond worden gebracht. De besturing ervan geschiedt geheel langs elektrische en elektronische weg. Wordt er bij de landingsprocedure een ernstige fout gemaakt, bijvoorbeeld door de snelheid te veel te verminderen of door het vliegtuig de verkeerstoren of een ander obstakel te laten raken, dan volgt een 'crash', waarbij het vliegtuig verdwijnt en een rode gloed de plek van het neerkomen op min of meer realistische wijze aangeeft. Gedurende de landing wordt elektronisch de tijd gemeten. Dit wordt naast het scherm duidelijk zichtbaar gemaakt op een aan de teller gekoppelde cijferindicator. Indien het vliegtuig veilig aan de grond is gezet, ontvangt de 'speler' een kaart als aandenken waarop met een toepasselijke tekst de tijd, waarin de landing werd volbracht, vermeld is.

Als het spel wordt gestart, komt het vliegtuig met een vaste snelheid op een vastgestelde hoogte horizontaal aanvliegen van achter de rand van het scherm. Door manipulatie met de handles 'snelheid' en 'dalingshoek' kan de snelheid groter of kleiner worden gemaakt en de dalende beweging worden ingezet. Hiertoe wordt door de snelheidsvertaler, respectievelijk de dalingshoekvertaler een stuurspanning afgegeven aan het resolvergedeelte. Het resolvergedeelte ontbindt de ontvangen gegevens in een verticale en horizontale component, die worden doorgegeven aan de verticale respectievelijk horizontale integrator. Aan de snelheidsvertaler is ook een snelheidscontrole gekoppeld, welke laatste weer is verbonden met de verticale integrator.

Wordt de snelheid zodanig teruggebracht dat deze lager wordt dan de kritische vliegsnelheid, dan wordt aan de verticale component een zodanig gericht signaal toegevoegd, dat het vliegtuig een snel dalende beweging gaat maken, waarop de onvermijdelijke 'crash' volgt. Het spel wordt bij het publiek geďntroduceerd met een verklarend praatje over het hoe en waarom.

Men heeft gezocht naar een blikvanger en men heeft hem gevonden. Uit de samenwerking van een aantal enthousiaste mensen is binnen onze muren een idee werkelijkheid geworden. Een idee en een werkelijkheid, die de belangstelling van alle Firato-bezoekers waard zijn.

Meer info over de ARC-552 t.b.v. de Starfighter: Van der Heem en de Starfighter 

en AN/ARC-552A UHF-zend/ontvanger

VDH