Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Verbouwingen

Telco 1 1962-1963

Na het gereed komen van het Telco fabricagegebouw (Telco 2) in 1962, zie ook Montagebedrijf Telco, werd ook Telco 1 grondig verbouwd en opnieuw ingedeeld. 

Zie hier een verslag in 'het V.D.H.-tje' Nr. 780 van 22 februari 1963.

VERBOUWINGEN  TELCO

Reeds lange tijd leefde de wens de ontwikkelafdelingen alle weer in één gebouw onder te brengen. Tot voor enkele jaren was dit reeds het geval geweest, maar de uitbreiding in enkele sectoren deed de directie indertijd besluiten het Telecommunicatie Laboratorium 'tijdelijk' onder te brengen buiten de Telco. Toen dan ook het Telco- fabricagegebouw (Telco II) in gebruik genomen werd, was de weg vrij de ontwerpafdelingen te hergroeperen of beter gezegd te centraliseren in Telco I. 

Door het overbrengen van de fabricage vrijgekomen ruimten waren niet zo maar geschikt er laboratoria in onder te brengen. Bovendien werd het ook dringend gewenst de civiele sector uit te breiden. Het is begrijpelijk dat een geheel nieuwe lay-out van het ontwerpgebouw moest komen. Deze plannen hebben inmiddels voor een groot deel hun beslag gekregen en kunnen als volgt worden samengevat.

Souterrain.

De helft van de vrijgekomen ruimte werd toegewezen aan uitbreiding van het magazijn voor professionele onderdelen. De andere helft heeft inmiddels een totale vernieuwing ondergaan. Hierin zijn nu ondergebracht de werkplaatsen voor de artikelgroepen elektrische huishoudelijke apparaten, radio en televisie en meetapparaten. In een in lichte kleuren gehouden afdeling, modern en fris ingericht, was voor elke groep ten opzichte van zijn vroegere huisvesting een goede uitbreiding mogelijk.

De werkplaats in het souterrain van het Telco gebouw.

Enkele musea - er moeten nu eenmaal altijd modellen worden bewaard - krijgen in de kelder een plaats. Vermelding verdient ook nog de geheel nieuwe opzet van de elektrische installatie, die onder grote voortvarendheid van de Gebouwendienst wordt doorgevoerd.

Etage 1.

Etage 1 is totaal veranderd; van de grote montagezaal is niets overgebleven wat daaraan herinnert. Op deze etage hebben het Telecommunicatie Laboratorium, de constructiebureaus (voor professionele apparatuur) en enkele stafafdelingen een ruime huisvesting gekregen. Enkele lang gekoesterde wensen konden vervuld worden; zo werd men een grote meetkooi rijker, kon een eigen codificatiegroep gevormd worden en kon eindelijk de proefwerkplaats een royalere huisvesting betrekken.

Met heftruck en mankracht wordt een vergroot schakelpaneel op de plaats van bestemming gebracht.

De elektrische aanleg werd geheel herzien. Ook hier is het geheel in nieuwe kleuren geverfd en kon de akoestiek verbeterd worden door het aanbrengen van een geluiddempend plafond. De zon kan rijkelijk binnenschijnen en indien te hinderlijk door jaloezieën worden geweerd.

De afdelingen werden onderling gescheiden door 2,20 meter hoge wanden, deels van vensterglas voorzien, die enerzijds de nu eenmaal noodzakelijke scheiding geven (elke afdeling behoudt zo zijn eigen werksfeer), doch anderzijds een optimale hoeveelheid licht doorlaten. Eventuele hinderlijke werkplaatsgeluiden worden genivelleerd door de langs het gehele gangpad opgetrokken scheidingswand. 

Het zal voor het Telco Laboratorium ongetwijfeld een grote opluchting zijn de krappe behuizing in het hoofdgebouw te hebben verlaten. Hier heeft men ruimte gekregen en de noodzakelijke armslag om het steeds toenemende werk onder goede omstandigheden uit te voeren.

Etage 1½.

Op de etage 1½ werd de royale entree weer in ere hersteld en kregen de daar reeds gevestigde laboratoria een betere en grotere ruimte toegewezen, wat mogelijk was doordat het Constructiebureau naar verdieping 1 verhuisde. Op deze verdieping kreeg ook de heer Van Everdingen een kamer, zodat de coördinatie in de professionele sector, die zoals bekend medio 1962 op zijn schouders werd gelegd, nu wat ruimtelijke ligging betreft, geen moeilijkheden meer oplevert.

De etages 2 en 2½ en de begane grond zullen in de komende maanden grote tot kleine veranderingen ondergaan. In elk geval zullen omstreeks mei de storende, maar voor elke verbouwing nu eenmaal noodzakelijke klop- en boorgeluiden in de Telco uitsterven. Dan ook pas kan de afdeling Gebouwendienst verzuchten "wat waren ze lastig"; maar reeds nu is duidelijk dat zij er direct achter mogen voegen "daar is wat moois verricht".

                                                                                                                                        J.C. Brouwer.

Overzicht van een gedeelte van het Telco Laboratorium op de 1e verdieping Telco. Grote werktafels zijn ruim opgesteld  in een lichte ruimte.

*

Enkele jaren eerder waren er al een aantal artikelen verschenen over de oude situatie in 'Telco I'; Bedrijfsbureau , Laboratorium , Mechanische-Afdeling , Montage

VDH