Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Telecommunicatie

Telecommunicatie is het overbrengen van informatie van de ene plaats naar een andere zonder dat zich daar iets of iemand fysiek naartoe verplaatst. Moderne vormen van telecommunicatie zijn onder andere radio, televisie, internet en (mobiele)telefoon.

Het onderstaande artikel is bij uitzondering niet van Van der Heem afkomstig, maar van een door Philips in 1983 uitgegeven kalender, genaamd 'Communicatie met molenwieken'.

 

De telecommunicatietechnieken maken het mogelijk over grotere afstanden dan de menselijke stem kan overbruggen, met elkaar van gedachten te wisselen.

Vandaag de dag steunen deze technieken geheel en al op de elektronica. De telecommunicatie is echter veel ouder dan de elektronica. De tamtam, rooksignalen, vlagsignalen, de semafoor en andere seinpaalinstallaties hebben in vroegere eeuwen de boodschappen van de mens snel over grote afstanden verspreid.

Communicatie met molenwieken

In Nederland waar in de 19de eeuw zo'n 10.000 molens hun maalwerk verrichtten voor het zagen van hout, de productie van mosterd, olie en meel en voor het droog houden van het land beneden de waterspiegel, was de molentaal een telecommunicatiemiddel voor de molenaars. Zij konden met de stand van de wieken van de molen niet alleen onderling berichten uitwisselen, maar ook hun omgeving informeren over geluk, huwelijk, rouw, rust of arbeid in het molenaarsgezin.

Evenals de programmeertalen voor de computers in de telecommunicatie, is de molentaal rijk aan symbolen. De 'mooigezette' molen 'De Koker' is daar een mooi voorbeeld van.

Molen 'De Koker' te Wormer (NH)

Het 'mooizetten' gebeurt wanneer de eigenaar (of molenaar) van een molen, of een van zijn kinderen in het huwelijk treedt. De versierde wieken zijn zo gekeerd, dat zij gericht zijn naar het feesthuis. Tussen de toppen van de wieken is een guirlande van dennegroen gespannen en uit het midden daarvan hangen de initialen van de namen van het bruidspaar (en zoals in het geval op deze afbeelding, de jaren dat dit bruidspaar is getrouwd).

Bazuinengelen (de Faam) op de wiektoppen kondigen de gebeurtenis aan. Van de wiektoppen hangen touwen naar beneden, waaraan versieringen zijn bevestigd nl.:

  • Een hoepel, waarop twee gekruiste pijlen (van Amor).
  • Een open hart met daarin 2 blikken 'molentjes', die door de wind in beweging komen, een tingelend geluid maken en vrolijk glitteren in de stralen van de zon.
  • Van latwerk en in de vorm van een huisje, de 'huwelijkskooien', waarin links de bruidegom en rechts de bruid, die als het ware elkaar met uitgestrekte armen tegemoet treden. De kooien symboliseren het einde van hun vrijheid.
  • Een veelpuntige ster of zon als zinnebeeld van vreugde
  • Een bruidskroon.

Opgerolde zeilen zijn zigzag op het hekwerk van de wieken vastgeknoopt. Boven links en rechts bevindt zich een hart (liefde) en onder in de wieken links en rechts een 'O' (als het universele symbool van onverbrekelijke huwelijkstrouw). En natuurlijk voert de molen trots onze nationale vlag.

.

Bovenstaande tekst komt van een door Philips in 1983 uitgegeven kalender.

Aangezien de originele (kleuren) foto momenteel niet beschikbaar is, is hierboven een andere foto van molen De Koker geplaatst. Deze is genomen op 3 juni 1977 door M.J.D. Kroon. Deze foto bevindt zich in de 'Collectie Ohlen' van Vereniging De Zaansche Molen

Indien iemand een dig. scan kan maken van de originele kalenderplaat, van de in 1983 uitgegeven kalender 'Communicatie met molenwieken', dan houdt de webmaster zich aanbevolen.

*

Dat er behalve het zogenaamde 'mooizetten' ook andere signalen gegeven konden worden, blijkt uit onderstaande info.

In oorlogstijd konden de wieken als een telegraaf gebruikt worden, met een afgesproken "wiekentaal" konden signalen over grote afstanden worden doorgegeven. In normale tijden is er een eenvoudige, algemeen bekende molentaal, met maar vier begrippen.

De wieken draaien tegen de klok in, en daarom heet de wiek die bijna beneden komt de komende wiek en die net door de onderste stand is de gaande wiek. Bij geboorte komt er nieuw leven en daarom is de rust met een wiek bijna beneden de vreugdestand, en de rust met een wiek net voorbij de verticale stand de rouwstand.

lange rust korte rust rouw vreugde
In de tijd voor dat er bliksemafleiders waren moest de molen in rust zo laag mogelijk gehouden worden, de wieken werden daarom in deze stand gezet.

 

Deze ruststand is wat gemakkelijker, je kunt dan namelijk goed bij de onderste wiek komen om hem aan de ketting te leggen. Nu er bliksemafleiders zijn is dit meestal ook de lange rust stand De onderste wiek is net de onderste stand voorbij, is een gaande wiek, een teken van rouw, er is "iemand uit de tijd", iemand is gestorven.

 

De komende wiek, bijna onderaan, een teken van vreugd, bijv. omdat er iemand is geboren, er is nieuw leven gekomen

Bovenstaande aanvullende informatie is afkomstig van www.molenvanbuursink.nl

Meer info over de Telecommunicatie van Van der Heem:

Telecommunicatie Laboratorium - Mechanische afdeling Telco - TC-Montage - Bedijfsbureau Telco

VDH