Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

ERRES  KY 585

Radio ontvangtoestel 

1958

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

In de folders van R.S. Stokvis werd dit toestel 'Super 5' genoemd.

Het is een van de toestellen uit de 'Dirigenten reeks'

De andere toestellen zijn; KY 583 (Super 3), KY 584 (Super 4), KY 586 (Super 6) en KY 587 (Super 7).

Algemene Gegevens
Golfbereiken: FM: 86 - 101 MHz
Korte golf: 16 - 51 m
Middengolf: 185 - 575 m
Lange golf: 1000 - 2060 m
Buizen: ECC85 FM-eenheid
ECH81 mengbuis- oscillator
EF89 mf-versterker
EABC80 detectors - lf-versterker
EL84 eindbuis
EZ81 gelijkrichter
EM84 afstemindicator
Kringen: Afgestemde h.f.: AM: 6, FM: 2
Afgestemde m.f.: AM: 4, FM: 6
Middenfrequentie: AM: 453 kHz FM: 10,7 MHz
Gevoeligheid: MG: < 8 V FM: < 2 V
Uitgangsvermogen: 3,2 Watt bij 10% vervorming gemeten bij 400 Hz
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 125, 150, 200, 220 en 250 Volt
Opgenomen vermogen: 55 Watt
Afmetingen: Breedte: 515 mm
Hoogte:  340 mm
Diepte:   240 mm
Gewicht: 13 kg
Prijs: f  279,-

In het personeelsblad 'het VDH-tje' nr. 582, van 17 januari 1959, stond het volgende artikel:.

De  ERRES  KY 585

Dit is het toestel dat van de huidige ERRES-dirigentenserie het eerste op de markt was. Reeds in maart 1958 gingen de eerste exemplaren de deur uit en boekten onmiddellijk een groot succes bij de handel. Dit succes was zodanig dat de produktie van de tweede serie enkele maanden moest worden vervroegd.

Vragen wij ons af waarom dit toestel zo'n hardloper is geworden, dan kan het antwoord alleen maar zijn dat de koper vond dat hij "waar voor zijn geld kreeg".

Hierbij spreekt natuurlijk de vormgeving een voornaam woordje mee en zoals u misschien wel weet, is bij een nieuw apparaat altijd n van de vraagpunten: Zal de vormgeving "aanslaan" bij het grote publiek?

Nu weten we dat zich de laatste jaren een neiging ontwikkelt in de richting van een minder conventioneel uiterlijk en de KY 585 is daaraan welbewust aangepast. De vormgeving is o.i. een verantwoorde eerste stap in de richting naar het meer moderne radiotoestel, bevrijd van het idee van balpoten met goud gekleurde versiering. 

Ook wat betreft de technische uitvoering kreeg de koper ruimschoots zijn portie, want de prestaties van dit toestel zijn prima. Zowel geluidskwaliteit als selectiviteit voldoen aan zeer hoge eisen. Opmerkelijk hierbij is dat dank zij o.a. de betere luidsprekers van tegenwoordig de bij het publiek bestaande aversie tegen de-bakelieten-kast-met-zijn-blikkerig-geluid langzaamaan verdwijnt.

Wij zijn nu in staat ook bij een toestel met bakelieten kast een weergave te verkrijgen die niet onderdoet voor die van een apparaat met houten kast. Wellicht speelt hierbij ook nog een verandering in de opvatting van wat een goed geluid is, een rol. Er zijn namelijk wel tekenen die er op wijzen dat het idee van "hoe donkerder hoe beter" niet alleen voor het uiterlijk van de kast maar ook wat betreft de geluidskwaliteit aan het verdwijnen is.

Al met al is de KY 585 een "bestseller" geworden en het is een toestel waarvan zowel ERRES als de gebruiker veel plezier beleeft. 

Tenslotte nog enkele gegevens:

 • 7 buizen met 13 functies.
 • 4 golfbereiken: LG, MG, KG, FM.
 • gescheiden hoge en lage tonenregeling.
 • 5 druktoetsen.
 • 3 drukknoppen voor keuze klankspectrum.
 • dirigentenschaal.
 • afstemindicator (magische band).
 • draaibare ferrietantenne.
 • vliegwielafstemming.
 • aansluitingen voor grammofoon en extra luidspreker.
 • kast van roodbruine kunststof met ivoorkleurig plastic front.

afbeelding uit folder

***

Service doc. van de KY 585 is hier te downloaden, als PDF-file.

VDH